marroc

חוויות מארץ המגרב

זהו היומן שכתבתי מחוויותיי במסע השורשים במרוקו. היומן מלווה בתיאור טקסטואלי עשיר ובעשרות תמונות המספרות את התחושות יותר מאלפי מילים.

קרא עוד

יום ירושלים תשע"ו – שיר לכבודה

אחרי מלחמת העצמאות נחתם הסכם שביתת נשק בנינו לירדנים שעיגן את פירוזה של ירושלים. קו הגבול חילק את ירושלים בין מזרחה, שהיה בשליטת הירדנים שלבין מערבה, שהיה בשליטת ישראל. משני צידי המתרס הוצבו ביצורים ומכשולים על מנת להגן על הגבול. 19 שנה חסמו הירדנים ליהודים את הגישה לעיר העתיקה, לכותל ולהר הבית. ישראלים נהגו להשקיף […]

קרא עוד

תרומתה של יהדות מרוקו ללאומיות ולכינונה של מדינת ישראל

האומה העברית חבה במידה רבה את תקומתה ליהדות מרוקו – מתרומתם של בלשנים, סופרים ומשוררים רבים במרוצת אלף השנים האחרונות לפיתוח השפה העברית והדקדוק, דרך אלפי עולים מתחילת האלף ובמיוחד במאה ה-18 וה – 19 שפיתחו והקימו יישוב דתי בירושלים, חברון טבריה וצפת וכן יציאה ממסגרת "ערי הקודש" כמו יפו, תל אביב, עזה, חיפה ואפילו […]

קרא עוד