harish1

שמים את הצעירים במרכז?

מסקנות ותהיות ממעברנו לחריש. דיור בר השגה, קהילה, וסביבה יפה!

קרא עוד

יום ירושלים תשע"ו – שיר לכבודה

אחרי מלחמת העצמאות נחתם הסכם שביתת נשק בנינו לירדנים שעיגן את פירוזה של ירושלים. קו הגבול חילק את ירושלים בין מזרחה, שהיה בשליטת הירדנים שלבין מערבה, שהיה בשליטת ישראל. משני צידי המתרס הוצבו ביצורים ומכשולים על מנת להגן על הגבול. 19 שנה חסמו הירדנים ליהודים את הגישה לעיר העתיקה, לכותל ולהר הבית. ישראלים נהגו להשקיף […]

קרא עוד

תרומתה של יהדות מרוקו ללאומיות ולכינונה של מדינת ישראל

האומה העברית חבה במידה רבה את תקומתה ליהדות מרוקו – מתרומתם של בלשנים, סופרים ומשוררים רבים במרוצת אלף השנים האחרונות לפיתוח השפה העברית והדקדוק, דרך אלפי עולים מתחילת האלף ובמיוחד במאה ה-18 וה – 19 שפיתחו והקימו יישוב דתי בירושלים, חברון טבריה וצפת וכן יציאה ממסגרת "ערי הקודש" כמו יפו, תל אביב, עזה, חיפה ואפילו […]

קרא עוד

מלחמה בבית

שעה שמונה בערב, הילדה הלכה לישון, מסדרים ומנקים תבלאגן, הבית נכנס לשלוות הלילה הטיפוסית ואז… מגיע ג'וק ומפר את כל אווירת הביטחון. הערב הזה כבר לא יהיה כמו שדמיינת אותו, החיים למחרת לא יחזרו לאותו המסלול. איפה שתלך בבית תמיד תסתכל ימינה שמאלה אם איזה שרץ חום כנף מפתיע אותך. אתה כבר מתחיל להסתובב עם […]

קרא עוד

היחס המשפטי לעבירות טרור

כשגל טרור חדש מציף את הארץ עולה השאלה שוב מה ניתן לעשות?. ואז מנסים לקדם כל מיני הגבלים וסנקציות המהוות כ'פלסתר' למצפון של ההנהגה והעם. כשהגל דועך, אתו דועכים אותן הוראות שעה. למה זה קורה? איפה אנו טועים בהגדרה וביחס לעבירות טרור? למושג "טרור" או "פעולת טרור" ניסו למצוא הגדרה שתבטא את העבירה, כוונותיה ומטרותיה, […]

קרא עוד

המודל התרבותי של יהודי ארצות האסלאם

הבחירות האחרונות ותוצרי הלוואי שלהן הציפו ניתוק של מגזר אליטיסטי מהשאר. אותו מגזר הנושא בגאון תרבות\מודל חיים חש עליונות עדתית\חשיבתית על מגזרים אחרים. אותו מגזר שדורש סובלנות לאוכלוסייה הערבית והדרוזית חש ניכור למגזר שמרכיבי תרבותו חופפים ברובם לאוכלוסייה הערבית. למה הוא מרשה לעצמו להרגיש ככה? האם אמת הדבר? ומה הפתרון? מודל ההשכלה ההשכלה המערבית ,או […]

קרא עוד